Wie kunnen u failliet verklaren?

Er zijn verschillende partijen die uw faillissement kunnen verklaren, één van die partijen bent u zelf. Wanneer u uw schulden niet meer kunt betalen kunt u hiervoor naar de rechtbank gaan en hier een formulier invullen. Voor het invullen van dit formulier is geen advocaat nodig. Lees verder >>

Tips

Met bedrieglijke bankbreuk bedoelt men de situatie wanneer iemand, die in staat van faillissement is verklaard, ter bedrieglijke verkorting van de rechten van de schuldeisers, lasten of vorderingen verdicht (verstopt of verzint), baten niet verantwoord, goederen onttrokken heeft of onttrekt. Lees verder >>