Faillissement Aanvragen

U staat op het punt failliet te gaan en wil graag geholpen worden

Uw relatie is u geld schuldig, u wilt hem failliet verklaren en u wilt hier graag hulp bij.

Faillissement aanvragen

Wij zijn ervan bewust dat een faillissement aanvragen nooit een leuk moment is. Maar in sommige gevallen is er geen andere uitweg. Om zelf failliet verklaard te worden of om iemand failliet te verklaren door de rechtbank, dienen er meerdere stappen genomen te worden. Een eerste stap is de aanvraag zelf indienen.

Waarom moet ik iemand failliet verklaren?

Als schuldeiser is het soms verstandig om er vroeg bij te zijn. Als u signalen krijgt dat u uw geld niet meer krijgt of dat de kans hierop steeds kleiner wordt, kan een faillissement ervoor zorgen dat u alsnog een deel van uw geld terugziet. Doet u dit niet, dan is er een reële kans dat u de investering die u heeft gemaakt nooit terugziet.

Waarom zelf een faillissement aanvragen?

Hebt u teveel schulden ziet u verder geen uitweg dan kan zelf een faillissement aanvragen de enige uitweg zijn. Een bijzonder vervelende situatie die gevolgen heeft voor de aankomende periode. U wilt zich om die reden goed informeren over de mogelijkheden en de gevolgen van een faillissement aanvraag.

Wie mag er een faillissement aanvragen?

Er zijn verschillende personen en instanties die een faillissementsaanvraag kunnen indienen of bekrachtigen. In alle gevallen betekent het dat er niet meer kan worden voldaan aan de financiële verplichtingen. Het gevolg is een faillissement uitgesproken door de rechtbank.

Zelf uw eigen faillissementsaanvraag indienen

Het lukt u niet meer om uw schulden te betalen en financieel zit u aan de grond. Als u verder geen uitweg ziet om de korte tot middellange termijn dan is zelf uw eigen faillissementsaanvraag indienen mogelijk. De rechtbank is hierin uiteindelijk het orgaan dat beslist of u daadwerkelijk failliet gaat afhankelijk van de situatie waarin u verkeert. Wij kunnen u hierin begeleiden. Hebt u interesse in deze dienstverlening, neem dan contact met ons op.

Faillissementsaanvraag door schuldeisers

Bent u met twee of meer schuldeisers? Heeft de persoon of het bedrijf waar het om gaat minstens twee schulden waarvan 1 opeisbaar? Is de schuldenaar opgehouden te betalen en heeft u hier nadeel van? Dan is een faillissement aanvragen een goede stap. U dient een advocaat in de arm te nemen die samen met u een aanvraag indient bij de rechtbank. Wordt de schuldenaar uiteindelijk failliet verklaard, dan is het aan de curator om te bepalen hoeveel u uit de failliete boedel ontvangt.

De Rechtbank

Uiteindelijk is het altijd de rechtbank die bepaalt of de faillissementsaanvraag wordt gehonoreerd. Als de schuldeisers in het gelijk worden gesteld, de schulden niet meer betaald kunnen worden en dit aantoonbaar is zal de rechtbank een faillissement uitspreken. Dit kan ook op eigen verzoek. Deze procedure valt bij de rechtbank altijd onder het civiele recht. Op eigen verzoek een faillissement kan zonder advocaat, als u een faillissement aanvraag van een ander, dan dient u altijd een advocaat in de arm te nemen.