Informatie faillissement

In Nederland zijn er 3 partijen die u failliet kunnen verklaren

  • Uzelf, als u minstens 2 schulden, en 2 schuldeisers hebt, en u kunt uw schulden niet meer betalen, kunt u dit aangeven bij de Rechtbank, door middel van het invullen van een formulier, bij het invullen van dit formulier hoeft u geen advocaat te zijn, en hier is geen advocaat bij nodig.
  • Uw schuldeisers, deze kunnen via hun advocaat een aanvraag indienen voor uw faillissement bij de rechtbank.
  • Het openbaar ministerie (OM), dit gebeurt vaak alleen wanneer de schulden extreem hoog zijn, en er kans is dat u het land uit vlucht, of wanneer u heel veel gedupeerden heeft. Dit gebeurt alleen in openbaar belang.

Wanneer zal u failliet verklaard worden?

De rechter kan u failliet als u ten minste 2 schulden en 2 schuldeisers hebt. Een faillissement word in een gerechtelijk vonnis uitgesproken. De procedures voor het aanvragen van een faillissement kan per rechtbank verschillen, voor meer informatie kunt u kijken op de website van uw rechtbank.

Verweren tegen faillissement.

Als één of meerdere van uw schuldeiser(s) uw faillissement aanvraagt, zal u door de rechtbank worden opgeroepen om te verschijnen, hierbij krijgt u de kans om u te verweren tegen de aanvraag van uw faillissement, bijvoorbeeld door aan te tonen dat u uw schulden nog wel afbetaald, en hiervoor een eventueel plan heeft. Wanneer u zich verweert kan het ertoe leiden dat de rechtbank u niet failliet zal verklaren.

Wanneer de rechtbank u failliet heeft verklaard heeft u 8 dagen om daartegen in beroep te gaan. Het faillissement kan alleen in een beroepszaak worden vernietigd.

Rechter-commissaris en Curator.

Op het moment dat de rechter u failliet heeft verklaard worden ook een curator en een rechter-commissaris benoemd, de curator gaat over alle failliete boedel, en probeert zo veel mogelijk van de schulden (verdeeld) af te betalen. Terwijl dit gebeurt houdt de rechter-commissaris toezicht op de curator.

Faillissement bekendmaking.

De bekendmaking van uw faillissement komt in de Staatscourant te staan, en komt daarmee ook automatisch op www.officielebekendmakingen.nl. Op deze website word ook het einde van uw faillissement, de aankondiging van de vergadering van schuldeisers en de uitdelingslijst gepubliceerd. Uw faillissement word door de rechtbank ook doorgegeven aan het Handelsregister.

bron: www.kvk.nl