Privé vermogen

Valt mijn privé vermogen onder het faillissement?

Bij een faillissement word beslag gelegd op het hele vermogen. Afhankelijk van de rechtsvorm van uw bedrijf, wordt u ook privé failliet verklaard.

Eenmanszaak.

Bij een eenmanszaak wordt er bij een faillissement beslag gelegd op het hele vermogen. Dus ook op het privé vermogen van de eigenaar.

VOF

Als een vennootschap onder firma failliet wordt verklaard, dan zijn dus ook alle venoten failliet. Als deze vennoten natuurlijke personen zijn, dan valt hun privé vermogen dus in het faillissement.

Cv

Bij een commanditaire vennootschap brengt een faillissement ook het faillissement van een of meer beherende vennoten met zich mee. Als de beherende vennoten natuurlijke personen zijn, dan valt hun privé vermogen in het faillissement. De stille vennoten (geldschieters) blijven met hun privé vermogen buiten schot. Zij kunnen alleen het bedrag kwijtraken dat zij in de cv hebben gestoken.

Bv, nv, vereniging, stichting en coöperatie

Bv’s, nv’s, verenegingen, stichtingen en coöperaties zijn rechtspersonen. Het faillissement hiervan heeft alleen betrekking op het vermogen van de rechtspersoon en in principe niet op het prové vermogen van de bestuurders.

Er zijn situaties waarin een bestuurder van een rechtspersoon toch privé aansprakelijk kan worden gesteld. Bijvoorbeeld bij onbehoorlijk bestuur, gebrek aan behoorlijke boekhouding, niet deponeren van jaarstukken of het aangaan van verplichtingen waarvan de bestuurder weet dat de rechtspersoon die niet kan nakomen.

 

bron: www.kvk.nl