Regels Procedure

Hieronder staan de regels opgesteld die gelden tijdens de procedure van het  failliet verklaren.

  • Doorwerken: het doorwerken van de faillietverklaarde mag alleen na verkregen toestemming van de curator. In vele gevallen is het voordeliger voor de boedel wanneer de activiteiten in de onderneming niet gestaakt worden. De op deze manier verkregen inkomsten kunnen daarmee de schulden compenseren. Dit is niet het geval wanneer de kosten+opbrengsten van opereren lager zijn dan bij stilstand.
  • Inlichtingenplicht: Als failliet heeft men diverse wettelijk voorgeschreven verplichtingen zoals een inlichtingenplicht aan de:
  1. curator
  2. de rechter-commissaris
  3. de verificatievergadering
  4. de commissie van schuldeisers.
  • Woonverblijf: Daarnaast mag men zonder toestemming van de rechter-commissaris de woonplaats en het land niet verlaten waarvoor men soms het paspoort moet inleveren. Indien men zich niet aan deze verplichtingen houdt kan men gegijzeld worden.
  • Prive-vermogen: Wanneer een natuurlijk persoon in staat van faillissement is verklaard vallen ook onder privé-vermogen vorderingen als op koopsompolissen en tegoeden op buitenlandse bankrekeningen.
  • Duur: ieder faillissement is verschillend en kan variëren van enige maanden tot enkele jaren. Er is een uitzonderlijk geval bekend uit de praktijk dat een faillissement 28 jaar heeft geduurd.
  • Ontlopen aansprakelijkheid: de curator kan de door de bestuurder verrichte rechtshandelingen ten behoeve van vermindering van aansprakelijkheid vernietigen.
Bron: www.leerwiki.nl